...
Näringsliv

Pressreleaser på svenska

Vill du skriva din egen pressrelease? En pressrelease, eller ett pressmeddelande som det också kallas, är en kortare text med stort nyhetsvärde. Tanken är att skapa riktigt bra marknadsföring. Oftast skickar man ut pressreleaser till nyhetsredaktioner, enskilda journalister, bloggare eller till radio och formatet är i regel ett mejl eller fax. Själva upplägget för den här typen av texter är precis som en vanlig artikel, med huvudrubrik, ingress, brödtext samt underrubriker. Läs gärna ett par pressreleaser online för att få en bättre idé om hur de ser ut.

Du behöver inte skriva pressreleaser själv, det finns många skickliga PR-byråer som kan hjälpa dig. Skulle du dock vara skicklig i skrift går det utmärkt att skriva. Det är viktigt att skala ner texten så mycket som möjligt så att varje ord och mening fyller ett syfte. Huvudrubrik och ingress är kanske det absolut viktigaste eftersom det är med dessa två stycken du fångar läsarens intresse. En läsare har sällan tålamod och kommer genast scrolla vidare om hen inte får intresse för rubriken. Kom även ihåg att hålla dig till en röd tråd, nämn inte flera nyheter i en och samma pressrelease. Det finns gott om bra skrivguider på nätet för att lära dig mer om hur du skriver en riktigt bra pressrelease.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.