...
Gävle

Återvinningen i Gävle

Återvinningen i Gävle är en viktig del av staden och dess miljöarbete. Staden är engagerad i att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt för att minimera dess miljöpåverkan samt främja hållbarhet och cirkulär ekonomi. Gävle återvinningscentral, belägen på Utmarksvägen 16, erbjuder invånarna möjligheter att återvinna olika typer av avfall, såsom grovsopor, farligt avfall och återbruk. Återvinningen i Gävle är en process som strävar efter att bevara resurser och förlänga produkters livscykel.

Gästrike återvinnare är en organisation som arbetar för att förbättra återvinningsprocessen i Gävle och omkringliggande kommuner. De samarbetar med Gävle kommun för att säkerställa att återvinningscentralen och återvinningsstationerna sköts på bästa möjliga sätt. Organisationen arbetar även med att informera allmänheten om vikten av återvinning och hur den bidrar till en hållbar och renare miljö.

Förutom återvinningscentralen finns det återvinningsstationer runt om i Gävle, där invånare kan återvinna förpackningar och tidningar. Från den 1 januari 2024 kommer kommunerna att överta ansvaret för samtliga stationer, vilket innebär att tömning, städning och allmän skötsel av återvinningsstationerna i Gävle och närliggande kommuner kommer att hanteras av Gästrike återvinnare.

Förutom återvinningscentralen finns det återvinningsstationer runt om i Gävle, där invånare kan återvinna förpackningar och tidningar.
Förutom återvinningscentralen finns det återvinningsstationer runt om i Gävle, där invånare kan återvinna förpackningar och tidningar.

Effektivitet och Framsteg för Miljön

Återvinning i Gävle är en viktig fråga för att stödja hållbarhet och bevara miljön. Gävle kommun samarbetar med Gästrike återvinnare för att hantera avfall och återvinning på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Gävle återvinningscentral, belägen på Utmarksvägen 16, är en bemannad anläggning där man kan lämna grovsopor, farligt avfall och återbruk. Öppettiderna varierar, men det är vanligt att den är öppen mellan 09.00-16.00. För att få veta mer exakta öppettider kan man besöka deras hemsida.

Det finns flera återvinningscentraler runt om i Gävle kommun där invånarna kan återvinna olika typer av avfall och material. Exempel på material som ofta återvinns är papper, kartong, plast, glas, metall och trä. Genom att återvinna bidrar människor i Gävle till att minska resursförbrukningen och belastningen på miljön.

För att underlätta återvinningen i Gävle erbjuder kommunen information och stöd till invånarna, till exempel om slamtömning, förmultningstoalett och var återvinningscentralerna finns. Informationen kan hittas på Gävle kommuns hemsida.

Det är viktigt att invånarna i Gävle är medvetna om återvinningsmöjligheterna och bidrar aktivt till återvinningen. På så sätt kan man tillsammans skapa en mer hållbar framtid och bevara miljön för kommande generationer.

Gästrike Återvinnare

Gästrike Återvinnare är en aktör inom avfallshantering och återvinning i Gävle och dess omgivande kommuner. Organisationen arbetar för att säkerställa en hållbar och effektiv avfallshantering för både privatpersoner och företag. Med en återvinningscentral i Gävle kan alla besökare lämna sitt grovavfall, farligt avfall och återbruk.

En av nyckelkomponenterna i Gästrike Återvinnare är deras fokus på tempo och effektivitet. Organisationen ständigt förbättrar sina processer för att minska väntetider och erbjuda snabbare och smidigare tjänster. Återvinningscentralen i Gävle är öppen från 08.00 till 19.00 på vardagar, vilket ger människor tillräckligt med tid att besöka anläggningen och hantera sitt avfall.

Förutom den fysiska återvinningscentralen erbjuder Gästrike Återvinnare också digitala lösningar. Genom att använda dessa plattformar kan användarna planera sina besök och få tillgång till relevant information. Smidiga digitala lösningar hjälper till att öka effektiviteten och minska belastningen på återvinningscentralen.

I framtiden kommer Gästrike Återvinnare att införa ett nytt insamlingssystem för förpackningar för villor i Gävle, Ockelbo, Hofors, Sandviken och Älvkarleby kommuner. Detta fastighetsnära insamlingssystem kommer att införas successivt med start 2024 och förväntas ytterligare förbättra återvinningen i regionen.

Sammanfattningsvis är Gästrike Återvinnare en viktig aktör inom återvinning och avfallshantering i Gävle och dess närliggande kommuner. Genom att fokusera på tempo och effektivitet i sina processer bidrar organisationen till en bättre miljö och tillväxt inom återvinningssektorn.

Avfallshantering i Gävle

Farligt Avfall i Gävle

I Gävle kommun kan man få hjälp med hantering av farligt avfall, såsom batterier, målarfärg och elektronik. Gävle återvinningscentral på Utmarksvägen 16 tar emot farligt avfall som partier och individuella hushåll behöver bli av med. Återvinningscentralen har generösa öppettider, vilket gör det enkelt för Gävlebor att ta sitt ansvar för korrekt avfallshantering.

Matavfall i Gävle

Matavfall är en annan typ av avfall som kräver särskild hantering i Gävle. Gästrike Återvinnare informationsprogram erbjuder råd och vägledning om bästa sättet att minimera matavfall och hantera det på ett miljövänligt sätt. En del av avfallshantering rör förmultning och kompostering av matavfall, vilket är en effektiv metod för att minska mängden avfall som hamnar på soptippen och samtidigt återföra näringsämnen till jord.

Det är viktigt att Gävlebor är medvetna om sina skyldigheter när det gäller avfallshantering, inklusive hantering av farligt avfall och matavfall. Genom att följa föreskrifter och riktlinjer bidrar invånarna i staden till en ren och hållbar miljö för alla.

Återvinningscentraler i Gävle

Öppettider och Avvikande Öppettider

En av de mest kända återvinningscentralerna i Gävle är Gävle återvinningscentral. Här finner du öppettider för måndagar till fredagar:

  • Måndag: 08.00-19.00
  • Tisdag: 08.00-19.00
  • Onsdag: 08.00-19.00
  • Torsdag: 12.00-19.00
  • Fredag: 08.00-17.00

För eventuella avvikande öppettider rekommenderas att besöka återvinningscentralens hemsida eller kontakta dem direkt.

Adress och Kontaktinformation

Gävle återvinningscentral är belägen på Utmarksvägen 16, Gävle. Det finns även en annan återvinningcentral i Gävle, belägen på Bönavägen 92. För mer information om dessa återvinningscentraler, besök Gästrike återvinnare.

När det gäller kontaktinformation för Gävle återvinningscentral, kan du använda följande resurser:

Innan du besöker återvinningscentralen i Gävle, se till att kolla deras öppettider och eventuella avvikande öppettider. Det är viktigt att planera ditt besök, så att det blir smidigt att sortera ditt avfall och samtidigt bidra till en bättre miljö.

Vanliga frågor

Återvinning öppettider i Gävle?

Gävle återvinningscentral har öppettider som varierar över veckan. Exempelvis har de öppet måndagar, tisdagar och onsdagar mellan 08:00 och 19:00 samt torsdagar mellan 12:00 och 19:00. För mer detaljerade öppettider, besök deras webbplats.

Vilka avfall får man slänga på återvinningscentralen?

På återvinningscentralen kan man slänga grovsopor, farligt avfall och återbruk. Detta innefattar bland annat elektronik, möbler, vitvaror, batterier, färgrester och mycket mer. För mer information om vad som kan slängas på återvinningscentralen, besök Gävle kommuns webbplats.

Hur fungerar föranmälan hos Gästrike återvinnare?

För närvarande finns ingen information om föranmälan på Gästrike återvinnare webbplats. Det är dock rekommenderat att kontrollera deras webbplats för eventuella uppdateringar och ytterligare information.

Var kan man slänga trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall kan slängas på återvinningscentralen. Om du är osäker om vart du kan slänga ditt trädgårdsavfall, besök Gävle kommuns webbplats för mer information om återvinningscentraler nära dig.

När töms trädgårdsavfall?

Information om tömning av trädgårdsavfall kan variera beroende på område och kommun. Det är bäst att kontakta Gästrike återvinnare eller besöka deras webbplats för specifik information om tömningsscheman och processer.

Finns det sorteringsguide för Gästrike återvinnare?

Det finns ingen sorteringsguide specifikt för Gästrike återvinnare på deras webbplats. Det är dock viktigt att följa de generella reglerna för sortering och återvinning. För mer information om sortering och återvinning, besök Gävle kommuns webbplats.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.