...
Handel

Andelen elever som driver eget företag inom ramarna för Ung Företagsamhet är nästan dubbelt så stor i Gävle som genomsnittet i Sverige (32 respektive 17 procent). Andelen unga företagare mellan 16 och 34 år är dock lägre i Gävle än i riket som helhet (3,7 respektive 5,6 procent).

De UF-företag som gymnasieeleverna i Gävle startar avvecklas framåt vårkanten varje år. En rapport som Ung Företag publicerade år 2011 visar dock att den erfarenhet som de unga entreprenörerna får genom UF bland annat leder till att UF-företagarna är mer benägna att starta företag när de blir äldre. De anställer dessutom fler personer än andra företagare och har dessutom en högre omsättning samt driver sina företag under en längre tid. Kan de unga företagarna vara de som bidrar till att skapa ett framtida starkt näringsliv i Gävle?

För den som vill shoppa bland Gävles företag är denna sida kanon!

Näringslivet i Gävle ser positivt på framtiden

De unga företagarna har verkligen framtiden för sig och brukar berömmas för sin framfusighet och oräddhet. Även de mer etablerade företagarna i Gävleborg har dock framtidstro. Branschorganisationen Svenskt Näringslivs företagarpanel ger en fingervisning om de lokala företagens syn på utvecklingen. I den senaste undersökningen har hela 39 procent av de tillfrågade företagen i Gävle ökat sin produktions- och försäljningsvolym jämfört med för ett halvår sedan. I detta avseende ligger Gävleborgs län i undersökningen på en 9:e plats på listan över landets 21 län.

Näringslivet i Gävle ser också ljust på framtiden. 50 procent av de tillfrågade företagen svarar i den internetbaserade undersökningen att de förväntar sig att företagets produktions- och försäljningsvolym ska vara större om 6 månader än vad den är idag, medan blott 11 procent förväntar sig att volymerna kommer sjunka under samma tidsperiod. Även investeringarna är högre än för ett halvår sedan enligt 28 procent av de svarande företagarna, och 25 procent förväntar sig att investeringarna kommer öka ytterligare under de närmaste 6 månaderna.

Det kanske allra mest glädjande om dagens näringsliv i Gävle som denna undersökning avslöjar, är att antalet anställda är fler idag än för ett halvår sedan hos 22 procent av de svarande företagen, medan endast 18 procent svarar att antalet anställda har sjunkit. Det ger således en nettoökning och 28 procent tror de kommer vara fler anställda inom ett halvår, medan endast 11 procent har en mer dyster syn på rekryteringsprognosen.

Shopping

Att dra iväg på en shoppingweekend är för många den absolut bästa formen av semester och då det finns så mycket bra shopping i närheten av Sverige så behöver man inte åka så långt för att hitta shoppingfavoriter!

Med en kort flygtur hamnar man i favoriter bland shoppingsugna som London, Berlin, Paris, Rom med flera och den korta restiden gör att det är så vanligt att många drar iväg på en kort tur till en av Europas största städer för att shoppa.

Shoppa smart

När man shoppar i andra länder så är det naturligtvis extra kul att hitta butiker som inte finns hemma. Det finns mängder av småbutiker runt om i världen som inte har en nätbutik, vilket innebär att man alltså måste ta sig till den fysiska butiken för att kunna handla där. Idag är vi ju så vana vid att kunna handla allt på nätet, så denna typ av småbutiker är väldigt exotiskt och spännande numera.

Att shoppa smart kan betyda många olika saker, men här syftar vi på att shoppa sådana saker som inte finns hemma. Det är alltid kul att köpa sådana saker som man inte i alla hem, eller på var och varenda människa, så tänk på det när du shoppar!

Att hitta unika saker

Om man vill hitta sådant som man inte ser överallt så är det smart att handla i andra länder, men även second hand är ett bra sätt att hitta sådant som är unikt. Nu är det ju inte alla som tycker om att ha unika saker, men för alla som tycker om det så finns det alltså stora möjligheter att hitta det man söker när man är på shoppingweekend!

Det smartaste sättet att spara tid är att passera de butiker som finns hemma, eller som finns på nätet och endast fokusera på de butiker som man inte hittar på hemmaplan. På så sätt får man med sig shopping som verkligen är lite utöver det vanliga.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.