...
Bloggen

Det är viktigt att få en bra lön som psykologkonsult

Det råder inga tvivel om att det är viktigt att få en bra lön som psykologkonsult. Detta är åtminstone den allmänna uppfattning som delas av många konsulter inom detta område. Därför kan det vara intressant att veta hur lönestrukturen vanligtvis ser ut för dig som har tänkt slå dig in på denna bana.

Din lön som psykologkonsult är i genomsnitt 41 700 kronor per månad

Generellt sett ser snittlönerna ut ungefär så här baserat på åldersgrupp:

  • 18-24 år: 30 600 kronor i månaden
  • 25-34 år: 37 100 kronor i månaden
  • 35-44 år: 41 900 kronor i månaden
  • 45-54 år: 44 400 kronor i månaden
  • 55-64 år: 46 100 kronor i månaden
  • 65-66 år: 47 900 kronor i månaden.

Den genomsnittliga lönen utslaget på alla åldersgrupper är 41 700 kronor. Som du märker tjänar du alltså generellt sett mer ju äldre du är. Detta har att göra med att du får en högre lön som psykologkonsult ju längre erfarenhet och ju mer kompetens du har.

Lönen är dock inte det enda som är viktigt för dig som konsult

Även om din lön som psykologkonsult naturligtvis är en viktig faktor att ta i beaktande är det inte den enda faktorn. Du bör bland annat även tänka på att en anställning som konsult via ett bemanningsföretag innebär:

  • En större flexibilitet. Utöver den marknadsmässiga lönen kan du även räkna med en större flexibilitet i arbetsschemat när du jobbar som konsult. Detta gör att du bland annat kan välja i vilken utsträckning du önskar jobba. Kanske vill du arbeta heltid eller deltid – kanske vill du jobba mycket vissa veckor för att sedan ta ledigt några dagar eller veckor i sträck?
  • Att du kan upptäcka nya platser. Tidigare ville alla psykologer gärna jobba i storstadsmiljöer, gärna i exempelvis Stockholm eller Göteborg. Idag är dock allt fler konsulter öppna för att ta sig an uppdrag i lite mer “osexiga” städer. Kanske kan du till och med erbjudas möjligheten att få jobba på en lite mindre ort som du aldrig tidigare har hört talas om?

Prata med ditt bemanningsföretag för att få mer information!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.