Gävle är en stad med en rik historia av handel och industri. Idag är stadens näringsliv uppdelat i tre huvudsektorer: industri, tjänstesektor och teknik och innovation.

Gävle är en stad med en rik historia av handel och industri. Idag är stadens näringsliv uppdelat i tre huvudsektorer: industri, tjänstesektor och teknik och innovation.