Idag är näringslivet i Gävle mer diversifierat, med företag inom tillverkningsindustrin, IT, handel, turism och tjänstesektorn.

Idag är näringslivet i Gävle mer diversifierat, med företag inom tillverkningsindustrin, IT, handel, turism och tjänstesektorn.