Med över 7 000 företag i varierade storlekar och inom de flesta branscher, finns det en bred mångfald av företag i Gävle.

Med över 7 000 företag i varierade storlekar och inom de flesta branscher, finns det en bred mångfald av företag i Gävle.