Förutom återvinningscentralen finns det återvinningsstationer runt om i Gävle, där invånare kan återvinna förpackningar och tidningar.

Förutom återvinningscentralen finns det återvinningsstationer runt om i Gävle, där invånare kan återvinna förpackningar och tidningar.